Gyakorlati oktatás

RVA személyi tréning

A személyi tréning a résztvevő saját hajóján zajlik. Képzésünk első lépéseként felmérjük a vitorlázó működését: hogyan kezeli részeiben és egészében a hajót. A fejlődéshez, előrelépéshez nélkülözhetetlen, hogy a rosszul megtanult vagy nem megfelelően alkalmazott, hibásan berögzült mozdulatokat észrevegyük, és kijavítsuk. Ezt követheti a hajókezelés, vitorlaállítás, vitorlakezelés gyakorlati fogásainak rendszerbe foglalása és elsajátítása, amit a megfelelő legénységmozgás gyakorlatának bemutatása és elemzése egészít ki.

 

A tréning első napja minden esetben az általunk meghatározott tematika szerint zajlik, melyre a további alkalmak (tréningnapok) épülnek; ezek az általunk ajánlott, de a résztvevő által szabadon választott témakörökből állnak. A tréningrésztvevő tapasztalatait és felkészültségét figyelembe véve különböző szinteken („alapozó”, „haladó”, „professzionális”) oktatjuk a választott témaköröket. Adott témakörön belül azonban nem lehet szintet ugrani, mert ezek egymásra épülnek!

Tapasztalataink szerint egy tréningnapban maximum két témakört lehet alaposan átvenni és megfelelően gyakorolni, ezért többet nem tudunk vállalni.

 

Az első tréningnap kötelező eleme

Az első részben felderítésre kerülnek a rossz beidegződések, mozdulatok, vitorlakezelési szokások, hajókezelési sajátosságok. A második részben a korrekció zajlik, illetve a jó gyakorlat optimalizálása történik.

 

A további tréningnapokra választható témakörök

Hajókezelés „Alapozó”: a hajó irányítása, alapvető manőverek [fordulás, perdülés] gyakorlása, vitorlacserék, vitorla fel, illetve lehúzások, reffelés.

Hajókezelés „Haladó”: alapmanőverek optimalizálása, extramanőverek végrehajtása [360, 720], különleges vitorlacserék [Kiwi drop, Jibe set, gennaker-gennaker], rajtgyakorlatok, bójakerülési gyakorlatok.

Hajókezelés „Professzionális”: rajtvonal megközelítése, cirkáló bója helyes megközelítési lehetőségei, bőszeles hajókezelés, döntött fordulók, perdülések, „felhúzott” bójavételek.

Vitorlaállítás „Alapozó”: nagy és orrvitorlák helyes beállítása, az alapvető beállítási szabályok, elnevezések ismertetése, kormányzás és vitorla beállítás összefüggései.

Vitorlaállítás „Haladó”: nagy és orrvitorla finomhangolása árbochoz (szélirányra-szélsebességekre) és egymáshoz, bőszeles vitorlák helyes beállításai.

Vitorlaállítás „Professzionális”: a nagy és orrvitorla extrém beállítási lehetőségei, ezek szükségessége a gyakorlatban, hajóirányítás vitorlákkal.

Rigtuning „Alapozó”: az árboc alap (szimmetria, függőlegesség, egyenesség) ellenőrzése, beállítása.

Rigtuning „Haladó”: az árboc vitorlához történő beállítása, finomhangolása.

Rigtuning „Professzionális”: árbocbeállítás módosításainak elvégzése extra vitorlákhoz (Code 0, gennaker) a szükséges jelölésekkel.

 

A tréningnapok reggel 9:00-tól 17:00 óráig tartanak egy órás ebédszünettel.

 

A tréningdíj

Első tréningnap

1+1  tréningnap (2 nap)

1+2 tréningnap (3 nap)

1+3 tréningnap

(4 nap)

1+4 tréningnap

(5 nap)

35.000 Ft

70.000 Ft

100.000 Ft

120.000 Ft

140.000 Ft

-13%

-15%

-20%

 

 

Ha nem áll rendelkezésre saját hajó, úgy az RVA Extreme 25-ös hajóin is teljesíthető a tréning. Ez esetben napi 30.000 Ft hajóbérleti díjjal egészülnek ki a fenti összegek.

 

 

További információ, kapcsolat:

 

Őry Beáta, kurzusmenedzser

rv.akademia@gmail.com

www.rauschenberger.hu